Het principe warmtepomp

Zo werkt een warmtepomp!

Warmtepompen maken onafhankelijk. Zowel van de beschikbaarheid van fossiele energiedra-gers als van onberekenbare prijsontwikkelingen. En natuurlijk van de temperaturen, die buiten heersen. Natuurlijk vooropgesteld dat de warmtepomp net zo extreem betrouwbaar en efficiënt werkt als die van de leider in de technologie Heliotherm. Maar in principe werken warmtepompen op dezelfde manier.

Net als een koelkast – alleen omgekeerd

Warmtepompen werken in principe als koelkasten. Alleen net omgekeerd. Het principe is heel eenvoudig: aan een natuurlijke warmtebron (aardwarmte, water of lucht) wordt warmte ont-trokken om te gebruiken voor de verwarming. Een warmtepomp verwarmingssysteem bestaat altijd uit drie verschillende componenten:

  • Warmtebroninstallatie
  • Warmtepomp
  • Warmteverdeel- en opslagsysteem

De warmteafgifte gebeurt het beste via een lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwar-mingen of wandverwarmingen.

In een paar stappen wordt het warm!

STAP 1:

een koelmiddel transporteert de warmte
In het gesloten circuit van de warmtepomp neemt een koelmiddel de taak op zich de warmte over te dragen en te transporteren.

De vraag is waar de eigenlijke winning van de warmte plaatsvindt die voor warmtepompen zo typisch is? Het antwoord is heel eenvoudig: in de verdamper!
STAP 2:

het koelmiddel verdampt in de verdamper
Verdampers heten zo, omdat daarin het vloeibare koelmiddel al bij hele lage temperaturen kookt resp. verdampt en de daarbij opgenomen energie opslaat.

Het koelmiddel is dus niet meer vloeibaar, maar gasvormig. En dan?
STAP 3:

onder druk wordt het gas heet
Nu wordt het volume van het koelmiddel in de ingeschakelde compressor gereduceerd. Daarbij stijgt natuurlijk de druk. En zodoende ook de temperatuur van het koelmiddel.

Het hete koelmiddel stroomt nu verder naar de condensor. Dat is een warmtewisselaar, waarin de gewonnen omgevingswarmte overgedragen wordt aan het verwarmingssysteem.
STAP 4:

het koelmiddel koelt af en neemt opnieuw warmte op
Het door de afkoeling weer vloeibaar geworden koelmiddel kan na de druk- en temperatuurverlaging door het expansieventiel weer nieuwe warmte uit de omgeving opnemen.

De kringloop begint dus weer van voren af aan.
HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com