Impressum

Colofon
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H
Sportplatzweg 18
A-6336 Langkampfen
Tel. +43 (0)5332 87496-0
Fax +43 (0)5332 87496-30
info@heliotherm.com
www.heliotherm.com

Executive director: Andreas Bangheri
BTW-nummer: ATU69432009
KvK-nummer: FN 431554p
Rechtsgebied: Landesgericht Innsbruck

Aansprakelijkheid
Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van de inhoud van deze website, kan Heliotherm Warmtetechniek niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct, compleet of actueel is. Heliotherm acht zich dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of omissies.

Copyright
Deze website en alle onderdelen ervan (teksten, grafieken of foto’s) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heliotherm Warmtetechniek worden gebruikt.

Teksten:
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H
Rosnertexte www.rosnertexte.at
Stilmittel www.stilmittel.cc

Fotobronnen:
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H
Fotolia www.fotolia.com
Shutterstock www.shutterstock.com
Corbis www.corbisimages.com
Tourismusverband Wilder Kaiser www.wilderkaiser.info
KAM - Lukas Krösslhuber www.kitzalps.com

Video’s:
Media Squad www.mediasquad.eu

Links
Links op deze website zijn welkom, maar worden alleen geplaatst als externe links die hele pagina’s weergeven (inclusief navigatieframes). Overname van een hoofdvenster is niet toegestaan. Links op andere websites naar deze site dienen alleen als wegwijzer en worden regelmatig door een eigen browservenster weergegeven. De uitgever identificeert zich niet met de inhoud van de websites waarnaar gerefereerd wordt en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht een website waarnaar verwezen wordt, twijfelachtige inhoud hebben, verzoeken wij dit te melden. De link wordt in dat geval onmiddellijk verwijderd.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een service van Google voor het maken van webanalyses. Hiervoor worden zogenaamde cookies in uw computer opgeslagen die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De ingewonnen informatie (inclusief uw IP-adres) wordt aan een googleserver in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie voor het maken van analyses, zoals anonieme evaluaties of graphische demonstraties van pageviews en visits. Heliotherm warmtetechniek gebruikt deze informatie uitsluitend voor marktonderzoek en verbetering van de eigen website. Google mag deze informatie slechts doorgeven aan derden voor verdere verwerking voor Google zelf of als Google daartoe wettelijk wordt gedwongen. Meer informatie vindt u op: www.google.com/analytics.

Technische implementatie
MICADO IT-Solutions - www.micado-it.at

Content Management
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H

HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com