Cechy techniczne pomp ciepła Heliotherm

Technika dsi: elektroniczna regulacja czynnika roboczego
W odróżnieniu od tradycyjnej mechanicznej regulacji czynnika roboczego w przypadku pomp ciepła wykorzystujących technikę dsi® regulacja strumienia czynnika roboczego w obiegu chłodzenia odbywa się elektronicznie. Pozwala to na uwzględnienie znacznie większej ilości parametrów, a zawór rozprężny jest w stanie szybciej reagować na zmiany zachodzące w obiegu chłodzenia i dopasować się do wymaganych warunków roboczych.

Optymalizacja obiegu chłodzenia twin-x:
Opatentowana przez Heliotherm technika chłodzenia twin-x pozwala na pozyskiwanie za pomocą drugiego specjalnego wymiennika ciepła, niewykorzystanej energii z obiegu chłodzenia. Pozyskana w ten sposób energia jest oddawana bezpośrednio wodzie grzewczej. Ta opracowana przez Heliotherm metoda przyczynia się do jeszcze lepszego wykorzystania energii natury.

Brak ukrytych kosztów poprzez strefy bez prętów grzejnych:
W przypadku pomp ciepła Heliotherm można być pewnym, że źródło energii i pompa ciepła są prawidłowo dobrane przez partnera Heliotherm, dzięki czemu w przypadku gruntowych i wodnych pomp ciepła można zrezygnować z dodatkowego ogrzewania (grzałka elektryczna).

Regulacja pompy ciepła web control:
Regulator ER-WEB obsługiwany jest za pomocą łatwych i przyjaznych dla użytkownika pokręteł i przycisków programowych umożliwiając dokonanie wszelkich ustawień pompy ciepła Heliotherm. Poprzez połączenie z odpowiednim modemem pompą ciepła można sterować zdalnie z wykorzystaniem techniki zdalnego sterowania Heliotherm web control®.

Oznaczenie efektywności energetycznej:
Pompy ciepła Heliotherm mogą poszczycić się przynależnością do najwyższej klasy efektywności energetycznej. Najniższe koszty eksploatacji przy jednocześnie najwyższym stopniu przyjazności dla środowiska są w ich przypadku czymś oczywistym. Klasę efektywności energetycznej danego modelu określa się w skali ++ (bardzo efektywna) do -- (mniej efektywna).
Tutaj można znaleźć dalsze informacje na temat efektywności energetycznej pomp ciepła.

Neues Anhangsbild
HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com