Chłodzenie za pomocą pomp ciepła

Pompa ciepła Heliotherm jest perfekcyjnym systemem ogrzewania budynku w zimie. Jednakże również w lecie pompy ciepła Heliotherm mogą zapewnić przyjemną temperaturę w pomieszczeniu.

Są 2 możliwości realizacji:

  • Chłodzenie pasywne (chłodzenie bezpośrednie)
  • Chłodzenie aktywne (odwrócenie procesu)

Chłodzenie pasywne:

W przypadku chłodzenia pasywnego płynne źródło energii jest doprowadzane do zewnętrznego wymiennika ciepła. Pompa ciepła steruje hydrauliką w taki sposób, że również woda grzewcza przepływa przez zewnętrzny wymiennik ciepła.
Woda grzewcza jest schładzana przez wodę gruntową lub solankę. Pompa ciepła nie musi przy tym aktywnie współpracować, tzn. budynek można ochłodzić w lecie przy najniższych kosztach.

Chłodzenie aktywne:

W przypadku chłodzenia aktywnego obieg chłodzący w pompie ciepła zostaje automatycznie odwrócony. Budynek staje się źródłem energii – ziemia, woda lub powietrze zewnętrzne występują zamiast ogrzewania. Pompa ciepła odbiera energię z budynku i oddaje ją do otoczenia.

Tabela chlodzenia pompa ciepla Heliotherm

Nosnik energii
Chlodzenie aktywne
Chlodzenie pasywne
Parowanie bezposrednie
x
-
CO2
-
-
Solanka
x
x
Woda gruntowa
x
x
Powietrze
x
-
HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com