Ciepło z ziemi, wody i powietrza

Kto ma w domu pompę ciepła, ogrzewa go w zgodzie z naturą. Bowiem zarówno ciepło ziemi, wody, jak i powietrza jest dostępne w niemal nieograniczonej ilości, a wykorzystanie tego ciepła nie przynosi im szkody. Oznacza to, że ogrzewanie za pomocą pompy ciepła jest nie tylko tańsze w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, ale też znacznie bardziej ekologiczne. No i pewniejsze, jeśli chodzi o gotowość.

erde-luft-wasser

Ziemia jako źródło ciepła

Źródłem ciepła wykorzystywanym przez gruntowe pompy ciepła jest ziemia. Jest ona bowiem dobrym akumulatorem ciepła, ponieważ temperatura gruntu jest stosunkowo stabilna przez cały rok. A akumulatorem ciepła można ją nazwać dlatego, że kolektory gruntowe lub sondy solankowe wykorzystują energię słoneczną zgromadzoną w ziemi. Jest to doskonałe rozwiązanie również z tego względu, że sondy i kolektory nie zakłócają wrostu roślin.

W kolektorach gruntowych ...
... na głębokości około 1,5 metra , równolegle do powierzchni ziemi układany jest wielkopo-wierzchniowy system wężownic. Odległość pomiędzy poszczególnymi ciągami rur wynosi około 60 cm.

Sondy solankowe ...
... są najczęściej używane wtedy, gdy działka jest za mała na kolektory gruntowe. Sondy solankowe to pionowe wymienniki ciepła, zainstalowane w odległości co najmniej pięciu metrów, aby się wzajemnie nie zakłócały.

Woda jako źródło ciepła

Źródłem ciepła wykorzystywanym przez tak zwane wodne pompy ciepła są wody gruntowe. Ich wykorzystanie jest trudniejsze w porównaniu z dwoma innymi źródłami. Bowiem zwykle należy wybudować studnię zasilającą i studnię infiltracyjną. Odległość między tymi dwoma odwiertami powinna wynosić co najmniej 10 metrów, a użyteczna warstwa wody nie może znajdować się na głębokości większej, niż 15 metrów. Nagrodą za większe koszty jest pompa ciepła o aktualnie najlepszych parametrach wydajnościowych i roboczych. Albo mówiąc krótko: wodne pompy ciepła pracują najefektywniej.

Powietrze jako źródło ciepła

Powietrzne pompy ciepła mają najniższe koszty montażu. Te systemy pobierają ciepło z ze-wnętrznego powietrza i za pośrednictwem czynnika roboczego wykorzystują je do ogrzewania. Jednocześnie odpowiednio dobrany wentylator doprowadza do parownika stosowną ilość powietrza chłodzącego. Ten wariant nadaje się zwłaszcza w przypadkach remontów starych obiektów oraz systemów podwójnych, a więc, takich, w których pompa ciepła pracuje równolegle z innym systemem ogrzewania. W nowoczesnych systemach, cechujących się rzeczywiście bardzo dobrymi parametrami, praca w takim trybie jest zapewniona w temperaturze zewnętrznej do -20 °C.

HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com