Heliotherm posiada certyfikowany system zarządzania jakością

Certyfikację zgodnie z ISO 9001:2008

Poprzez niedawno przeprowadzoną certyfikację zgodnie z ISO 9001:2008 europej-ski lider innowacji w branży pomp ciepła z siedzibą w Tyrolu potwierdził najwyższą klasę swojego systemu zarządzania jakością.

W ramach audytu certyfikacyjnego sprawdzono i oceniono praktyczne zastosowania oraz skuteczność systemu zarządzania jakością w firmie Heliotherm. I to zgodnie z kryteriami ISO 9001:2008, których spełnienie gwarantuje największy stopień jakości i efektywności. Najważ-niejsze zasady to: mocne zorientowanie na klienta, decyzyjność zorientowana na proces i roz-wiązania oraz ciągłe możliwości optymalizacji.

Niezależna i zewnętrzna jednostka certyfikacji ALL-CERT potwierdziła, że firma Heliotherm speł-nia bez problemu i przykładowo wszystkie wymagania. Trzyletnia certyfikacja oraz coroczne audyty sprawdzające pozwalają zagwarantować, że system zarządzania jakością jest utrzymy-wany i w sposób ciągły poprawiany. Prezes firmy Heliotherm Andreas Bangheri: “Naturalnie certyfikacja ta nie była dla nas koniecznie wymagana, ponieważ firma Heliotherm od dawna pracuje spełniając najwyższe wymagania jakościowe. Było dla nas po prostu ważne, aby ten najwyższy standard został potwierdzony przez obiektywną instytucję.“

all-cert
HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
Sportplatzweg 18 . A-6336 Langkampfen
Tel. +43 5332 87496-0 . Fax. +43 5332 87496-30
info@heliotherm.com . www.heliotherm.com