Siltums dažos soļos!

1. SOLIS: Aukstumaģents transportē siltumu
Siltumsūkņa slēgtajā lokā aukstumģenta uzdevums ir pārnest un transportēt siltumu. jūs jautāsiet, kur rodas siltums, kas ir tik tipisks siltumsūknim? - Atbilde ir pavisam vienkārša: iztvaicētājā.

2. SOLIS: Aukstumaģents iztvaiko iztvaicētājā
Iztvaicētājs saucās tieši tā, tāpēc ka šķidrais aukstumaģents jau pie zemas temperatūras tajā uzvārās att. iztvaiko un uzkrāj procesa laikā radušos enerģiju.  Attiecīgi aukstumaģents vairs nav šķidrs, bet gan gāzveidīgs. Un tad? 

3. SOLIS: Gāze uzsildās spiediena iedarbībā
Secīgi pieslēgtajā kompresorā gāze tiek saspiesta, samazinās aukstumaģenta gāzes apjoms. Tā rezultātā palielinās spiediens, līdz ar to arī aukstumaģenta temperatūra. Karstais aukstumaģents plūst tālāk uz kondensatoru. Tas ir siltummainis, kur iegūtais dabas siltums tiek nodots apkures sistēmai. 

4. SOLIS: Aukstumaģents atdziest un atkal uzņem siltumu
Atdziestot, aukstumaģents atkal paliek šķidrs un, pēc spiediena un temperatūras samazināšanās caur droseļvārstu, atkal uzņem vides siltumu. Cikls sākas no jauna.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?