Detailview for term:
Plūsmas temperatūra

Plūsmas temperatūra

Par plūsmas temperatūru sauc uz sildelementu plūstošas apkures ūdens temperatūru. Atkarībā no āra temperatūras, apkures sistēmai ar no āra temperatūras atkarīgu vadību, plūsmas temperatūra ir no 25 līdz 55 ° C robežās. Silto grīdu apkurei(grīdas, sienas apkure) tā ir 25 līdz 40 °C robežās. Apkures iekārtas plūsmas temperatūra ir vienāda ar akumulatora ūdens temperatūru.