Detailview for term:
AKUMULĀCIJAS TVERTNE

AKUMULĀCIJAS TVERTNE

Akumulācijas tvetne apkures iekārtās kalpo apkures ūdens uzkrāšanai. To ierīko efektivitātes pakāpes uzlabošanai, strāvas padeves atslēgšanas laiku kompensēšanai siltumsūkņos un iegūtā siltuma starpposma uzglabāšanai. Akumulācijas tvertni var darbināt bezspiediena režīmā vai ar apkures iekārtas ieejas spiedienu.