Detailview for term:
Apkure ar siltumsūkņiem

Apkure ar siltumsūkņiem

Apkurē ar siltumsūkņiem izmanto iekārtu, kur zemākas temperatūras apkures ūdens ar papildenerģiju (gāze vai elektrība) tiek uzsildīts līdz augstākai temperatūrai. Papildus koksnes un saules enerģijas tehnikas izmantošanai, siltumsūkņi piedāvā vienīgo apkures sistēmu, kas sniedz iespēju ražot siltumu ar zemu CO2 līmeni. Tie samazina fosilā kurināmā lietošanu un neemitē klimatam kaitīgas gāzes.

SILTUMSŪKŅU VEIDI:

Papildus citiem enerģijas avotiem, siltumsūkņi izmanto gaisā, ūdenī vai augsnē uzkrāto siltumu. Šo siltuma avotu izmantošanai ir dažādas tehniskās prasības, tāpēc apkurei ar siltumsūkņiem izmanto dažādas tehnoloģijas.

Gaisa siltumsūkņi uzņem nepieciešamo siltumu vides gaisā. Šīs siltuma ražošanas veids ir īstenojams bez lieliem izdevumiem, jo gaiss tiek vienkārši iesūkts.

Ja siltuma ražošanai izmanto gruntsūdens siltumsūkni, gruntsūdenim jābūt pieejamam nepārtraukti, pietiekoša daudzumā un atbilstošā kvalitātē.

Ģeotermālo enerģiju var izmantot divos veidos. Ģeotermālās zondes ierīkošanai nepieciešams cauruļvads, kas vertikāli ierīkots augsnē, dziļumā līdz 100 metriem. Ģeotermālo kolektoru gadījumā tiek ierīkota vairāku simtu metru gara cauruļvadu sistēma, ap 20 cm zem augsnes sasalšanas līmeņa.