Detailview for term:
CO2 dziļuma zonde

CO2 dziļuma zonde

Zonde ar patstāvīgu cirkulāciju iegūst augsnes enerģiju.

Ģeotermālais siltumsūknis ar CO2 dziļuma zondi padara iespējamu ģeotermālā siltuma izmantošanu apkurei.  Princips ir tikpat ģeniāls cik vienkāršs: Ar dziļurbumu augsnē tiek ievietota caurule. Pa šīs caurules sienām uz leju plūst šķidrs (jo samērā auksts) oglekļa dioksīda (CO2). Pamatnes siltākajos slāņos CO2 uzsilst un maina savu agregātstāvokli no šķidrā uz gāzveidīgo. Šo izmaiņu rezultātā: CO2 atkal paceļas augšā, caur kondensatoru atdod siltumu un atkal kļūst šķidrs. Šo ciklu izmanto ģeotermālai apkurei.

CO2 DZIĻUMA ZONDES PRIEKŠROCĪBAS:

CO2 dziļuma zonde ģeotermālās enerģijas izmantošanai ir moderns ģeotermālās tehnikas veids, kam piemīt vairākas priekšrocības. Gruntsūdeņi tiek mazāk apdraudēti, jo CO2 šajā ziņā ir videi draudzīga viela. Ūdens tiesību likumdošanas noteikumi atļauj dziļākus urbumus CO2 zondēm. Turklāt oglekļa dioksīds neietekmē arī konstrukcijas komponentus. Izmantojot CO2 zondi, nav vajadzīgas kustīgas daļas, kas būtiski ietekmē sistēmas ilgmūžību.