Detailview for term:
COP

COP

Siltumsūkņa šī brīža lietderības koeficients (COP) ir atdotā siltuma attiecība pret patērēto elektroenerģiju. Ekspluatācijas laikā tas pastāvīgi mainās. Lietderības koeficients WP= QH / (Pel + Pdv) QH: Siltumsūkņa atdotais siltums Pel: kondensatora patērētā elektroenerģija Pdv: Siltummaiņa jaudas patēriņš teorētiskas hidrauliskas pretestības pārvarēšanai tiek aprēķināts no plūsmas ātruma* spiediena starpību siltummaiņa ieejā/izejā.