Detailview for term:
ENERGOEFEKTIFITĀTES KOEFICIENTS

Siltumsūkņa efektivitātes koeficients

Siltumsūkņa efektivitātes koeficients nepārtraukti mainās ekspluatācijas laikā. Lai varētu novērtēt siltumsūkņa iekārtu, ņem vērā, piemēram, visu apkures periodu un siltumenerģiju attiecībā pret patērētu elektroenerģiju.  Ja tiek apskatīts viena gada laika periods, runa ir par sezonas efektivitātes koeficientu.

Efektivitātes koeficients = W silt. / W el.
W silt.- apkures siltums, kWh
W el. - patērēta elektroenerģija, kWh