Detailview for term:
GADA APKURES IZMAKSAS

GADA APKURES IZMAKSAS

Ar gada apkures izmaksām apzīmē visas vienas apkures iekārtas gadam attiecināmas izmaksas.  Tās ietver izmaksas par elektroenerģiju, uzturēšanu, u.c. papildizmaksas, kā arī daļējas investīcijas remontam, kapitāla procentus un nolietojumu.