Detailview for term:
Ģeotermālā enerģija

Ģeotermālā enerģija

Jēdziens ģeotermālā enerģija bieži tiek izmantots kontekstā ar siltumsūkņiem apkures mērķiem.  Siltumenerģija tiek uzņemta no augsnes ar vara cauruļvadu, kas pārklāts ar PE pārklājumu. Ģeotermālo enerģiju veido vairāki faktori: daži no tiem ir saules starojums, nogulsnējumi utt..

Zemes enerģija (ģeotermija) ir piektais atjaunojamās enerģijas avots pēc vēja, saules, ūdens un enerģijas ieguves no biomasas. Runājot par elektrības vai siltuma ražošanu no atjaunojamajiem avotiem, par ģeotermālo enerģiju bieži vien tiek aizmirsts.  Taču arī šīs enerģijas veids ir neierobežots un videi draudzīgs, līdz ar to - solis nākotnes virzienā.  Otrā ģeotermālās enerģijas priekšrocība ir acīmredzama: Tā ir pieejama visur un ir neatkarīga no diennakts un gada laika, bēguma un paisuma vai laikapstākļiem.

ĢEOTERMĀLĀS ENERĢIJAS VEIDI:

Piekļuves veids ģeotermālai enerģijai ir atkarīgs no vietas ģeoloģiskajiem apstākļiem.   Ir augstas entalpijas un zemas entalpijas ģeotermālās enerģijas atradnes.  Zemas entalpijas atradnes atrodas rajonos ar ģeotermālajām anomālijām: salīdzinoši augstas temperatūras zemā dziļumā. Centrālo Eiropu raksturo augstas entalpijas atradnes. Raksturojot enerģijas iegūšanas veidu, atšķiras dziļums: Dziļuma ģeotermija un virsmai tuva ģeotermija

Zemes virsmai tuvā ģeotermijā izmanto ģeotermālo enerģiju, kas atrodas salīdzinoši nelielā dziļumā (līdz 500 m). Šeit valda temperatūra līdz 40 grādiem - kā nekā 20 grādi virs vidējās virsmas temperatūras. Elektrības ražošanai šīs temperatūras ir nepietiekošas. Turpretī apkurei, virsmai tuva ģeotermija ir laba ekoloģiska alternatīva. Kā tiek iegūts siltums no augstākiem slāņiem? Pārsvarā izmanto slēgtas pazemes cauruļu sistēmas, kur cirkulē un uzsildās ūdens un antifrīza maisījums. Siltumapmaiņai tiek izmantoti arī enerģijas pāļi ar caurulēm.

Ģeotermālās zondes izmanto, lai iegūtu slāņos starp 500 un 2000 metriem valdošas temperatūras (ap 70 grādiem). Pastāv arī iespēja sūknēt termālo ūdeni pa taisno no zemes. Spiediena noņemšanas rezultātā rodas tvaiks, kas var darbināt turbīnas. To var izmantot elektroenerģijas ražošanai. Rajonos, kur ir dabiskie dziļuma ūdeņi, ar tā saucamo Hot-Dry-Rock metodi var izmantot plaisas pazemes akmenājos, lai uzsildītu aukstu ūdeni.  Arī ar šo metodi var ražot ekoloģisku elektrību.

Ģeotermālās enerģijas perspektīvas:

Ģeotermālā enerģija ir enerģija, ko ražo pati zeme. Tās izmantošana arī 21. gadsimtā ir tehnisks izaicinājums. Taču progresu nevar apturēt. Iespējams, dažu gadu desmitu laikā ģeotermālā enerģija kļūs par būtisku enerģijas ražošanas daļu, un kļūs par izšķirošu veiksmīgai pārejai pie alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas.