Detailview for term:
Karstā ūdens siltumsūknis

Karstā ūdens siltumsūknis

Vairumā mājsaimniecībās karstā ūdens sagatavošanai izmanto degvielu vai gāzi. Interesantu alternatīvu tam piedāvā karstā ūdens siltumsūknis, to vietā izmanto elektrostrāvu.  Izmantojot pieslēgto elektrostrāvu un speciālu aukstumaģentu, karstā ūdens siltumsūknis padara, piemēram, vides gaisa, gruntsūdens vai augsnes siltumenerģiju par piemērotu karstā ūdens sagatavošanai.

 

KĀ DARBOJAS SILTUMSŪKNIS?

Siltumsūkņa darbības princips ir vienkāršs: No dabas iegūta siltumenerģija kalpo aukstumaģenta uzsildīšanai, kas sāk vārīties jau pie zemas temperatūras. Radies tvaiks tiek saspiests, izraisot temperatūras paaugstināšanu, un tas var tikt izmantots apkurei.

Siltumsūkņu efektivitātes mērs ir tā saucamais lietderības koeficients. Šis lielums atspoguļo patērētas enerģijas daudzuma un saražotas termoenerģijas samēru.

Pēdējā laikā siltumsūkņu pielietojums karstā ūdens sagatavošanai ir būtiski palielinājies. Citas siltumsūkņu izmantošanas priekšrocības ir to neatkarība no naftas un gāzes importa, salīdzinoši zemas iegādes izmaksas un vienkārša uzstādīšana. Turklāt ekspluatācija, izmantojot atjaunojamus enerģijas avotus, nozīmē to, ka karstais ūdens var tikt sagatavots klimatam neitrāli.