Detailview for term:
Sezonas energoefektivitātes koeficients

Sezonas energoefektivitātes koeficients

Sezonas energoefektivitātes koeficienta lielums ir svarīgs kritērijs siltumsūkņa efektivitātes novērtēšanai. Tas atspoguļo gadā, nodotas siltumenerģijas iekštelpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (kW) un tam nepieciešamās elektroenerģijas (KW) samēru.