Detailview for term:
Siltumsūknis

Siltumsūknis

Siltumsūknis kā apkures iekārta ieejas pusē uzņem siltumu ar zemu temperatūru un apkures pusē atdod siltumu ar augstāku temperatūru. Darbviela iztvaiko vides temperatūras uzņemšanas rezultātā (gaiss, augsne, ūdens). Iztvaikojusi, gāzveidīga darbviela tiek saspiesta kompresorā, kā rezultātā paaugstinās temperatūra. Šādā veidā stipri uzsildīta darbviela var pārnest siltumu apkures ūdenim, kamēr pati atdziest. Tad šķidra darbviela plūst uz iztvaicētāju un cikls sākas no jauna.