Detailview for term:
SVAIGĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJA

SVAIGĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ar svaigā ūdens sagatavošanas tehnoloģiju apzīmē higiēnisku karstā ūdens sagatavošanas veidu. Atšķirībā no akumulējamas ūdens apsildes, ūdens tiek uzsildīts caurtecē, nevis tiek iepriekš uzkrāts. Turklāt caurteces siltummainī tiek uzsildīts tikai tik daudz ūdens, cik nepieciešams konkrētajā brīdī. Šai sistēmai ir nepieciešama siltuma akumulācijas tvertne pie kuras tiek uzstādīta svaigā ūdens uzsildīšanas sistēma.