Detailview for term:
TIEŠĀ IZTVAIKOŠANA

TIEŠĀ IZTVAIKOŠANA

Tiešā iztvaikošana ir vides siltuma enerģijas uzņemšanas metode, kas var tikt izmantota apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Jau pie zemas temperatūras vārošs aukstumaģents, tiešā veidā cirkulē plaknes kolektora caurulēs un iztvaiko siltuma uzņemšanas procesā. Pēc siltuma uzņemšanas siltumsūknī, aukstumaģents atkal kļūst šķidrs. Nav nepieciešams cirkulācijas sūknis šķidruma cirkulācijai, aukstumaģenta iztvaikošanas laukums daudz lielāks, līdz ar to arī labāka efektivitāte.