Detailview for term:
Veiktspējas raksturlielumi

Veiktspējas raksturlielumi

Lai salīdzinātu veiktspējas raksturlielumus, par pamatu jāņem vienādi ekspluatācijas apstākļi. Saskaņā ar EN 255 noteikti sekojošie apzīmējumi:

• "W" ūdenim (water)

• "B" sālsūdenim (brine)

• "A" gaisam (air)

Lietderības koeficients ideālam salīdzināšanas procesam (Carnot process) Lietderības koeficients (Carnot) = T / (T-T0) T: apkārtējās vides temperatūra, kurai tiek atdots siltums, K T0: apkārtējās vides temperatūra, no kuras tiek paņemts siltums, K