In een paar stappen wordt het warm!

STAP 1: een koelmiddel transporteert de warmte

In het gesloten circuit van de warmtepomp neemt een koelmiddel de taak op zich de warmte over te dragen en te transporteren. De vraag is waar de eigenlijke winning van de warmte plaatsvindt die voor warmtepompen zo typisch is? Het antwoord is heel eenvoudig: in de verdamper!

STAP 2het koelmiddel verdampt in de verdamper

Verdampers heten zo, omdat daarin het vloeibare koelmiddel al bij hele lage temperaturen kookt resp. verdampt en de daarbij opgenomen energie opslaat. Het koelmiddel is dus niet meer vloeibaar, maar gasvormig. En dan?

STAP 3onder druk wordt het gas heet

Nu wordt het volume van het koelmiddel in de ingeschakelde compressor gereduceerd. Daarbij stijgt natuurlijk de druk. En zodoende ook de temperatuur van het koelmiddel. Het hete koelmiddel stroomt nu verder naar de condensor. Dat is een warmtewisselaar, waarin de gewonnen omgevingswarmte overgedragen wordt aan het verwarmingssysteem.

STAP 4het koelmiddel koelt af en neemt opnieuw warmte op

Het door de afkoeling weer vloeibaar geworden koelmiddel kan na de druk- en temperatuurverlaging door het expansieventiel weer nieuwe warmte uit de omgeving opnemen. De kringloop begint dus weer van voren af aan.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?