Wartebronnen

Aardwarmte als warmtebron

Aardwarmtepompen gebruiken de aarde als warmtebron. Want aarde bewijst zich als een goe-d warmtereservoir, omdat de grondtemperatuur het hele jaar door relatief constant is. Warmtereservoir omdat aardcollectors of solesondes de in de aarde opgeslagen zonne-energie gebruiken. Ideaal ook, omdat sondes en collectors de plantengroei niet beïnvloeden.

Bij aardcollectors ... 
... wordt een grootoppervlak pijpslangensysteem op ongeveer 1,5 meter diepte parallel met het aardoppervlak gelegd. De afstand van de verschillende pijpslangen bedraagt ongeveer 60 cm.

Solesondes ...
... worden meestal ingezet, als het grondoppervlak te klein is voor aardcollectors. Solesondes zijn verticale aardwarmtewisselaars, die in een afstand van minstens vijf meter geïnstalleerd worden, zodat ze elkaar niet beïnvloeden.

Water als warmtebron

De zogenaamde grondwaterwarmtepompen gebruiken het grondwater als bron. Ze te ontsluiten betekent in vergelijking met de beide andere bronnen de hoogste kosten. Want normaal gesproken moeten er transport- en kwelbronnen gebouwd worden. De afstand tussen de beide boringen moet hierbij minstens 10 meter bedragen en de bruikbare grondwaterlaag mag niet dieper liggen dan 15 meter. Als het ware als beloning voor de hoge kosten heeft men dan echter de warmtepomp met de op dit moment beste prestatie- en werkcijfers. Of kort gezegd: grondwaterwarmtepompen werken het meest efficiënt.

Lucht als warmtebron

Luchtwarmtepompen zorgen voor de laagste kosten bij de installatie. Deze systemen onttrekken warmte aan de buitenlucht en gebruiken deze via een energiedrager voor verwarming. Daarbij wordt de desbetreffende hoeveelheid lucht met een voor het toestel speciale ventilator naar een verdamper gevoerd, die de lucht afkoelt. Deze variant is vooral geschikt voor saneringen of voor bivalente installaties, dus als de warmtepomp parallel loopt met een ander verwarmingssysteem. Bij moderne en werkelijk hoogwaardige installaties, zoals die van Heliotherm, is een zekere werking tot buitentemperaturen van -20 °C gegarandeerd.