HELIOTHERM JEST LIDEREM TECHNOLOGII W EUROPIE.

Liczne międzynarodowe patenty i nagrody dokumentują naszą pozycję lidera, chociaż my jako najwyższe i najważniejsze odznaczenie traktujemy zadowolenie naszych klientów. Dlatego patrzymy wraz z naszymi ok. 180 partnerami kompetencyjnymi nadal konsekwentnie do przodu.

Nasze zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą wyjść z nieobliczalnego świata energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, brzmi: Stańcie się Państwo niezależni! - Dzięki pompie ciepła Heliotherm.

Heliotherm Wärmepumpentechnik in Langkampfen
Schulung der Heliotherm Kompetenzpartner
In der Produktion werden pro Jahr ca. 4.000 Wärmepumpen gefertigt.
Wärmepumpen Dauerbelastungsprüfstand bei Heliotherm
Auf dem Prüfstand testen wir unsere Wärmepumpen vor Auslieferung!
1987
Założenie firmy przez właściciela i Prezesa Andreas Bangheri
1994
Prezentacja 1. modulacyjnej pompy ciepła
1997
Rozwój zdalnego monitoringu
2003
Rozwój pierwszej na świecie regulacji pompy ciepła poprzez internet web control 321
2005
Prezentacja w pełni modulacyjnej pompy ciepła
2007
Otwarcie centrum kompetencji pomp ciepła Heliotherm w Langkampfen, Tyrol
2010
Założenie Centrum Badań i Rozwoju Heliotherm oraz powiększenie powierzchni produkcyjnej
2011
Certyfikacja zgodnie z ISO 9001:2008
2012
Certyfikacja MCS
2015
Integracja systemowa fotowoltaiki
2016
Wprowadzenie nowej serii produktów Sensor

CZŁONKOSTWO

Agencja Miejscowa w Tyrolu – Dział Odnawialnych Energii

Agencja Miejscowa jest instytucją landu Tyrol z ustawową misją trwałego umocnienia miejscowej gospodarki i nauki w Tyrolu, a poprzez to, zapewnienia istniejących miejsc pracy oraz tworzenia nowych. Inicjatywy tego Działu są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

EHPA - European Heat Pump Association

EHPA reprezentuje interesy europejskiej branży pomp ciepła na płaszczyźnie międzynarodowej. Pompy ciepła przyczyniają się do osiągania europejskich celów w ochronie klimatu, a w Szwecji i Szwajcarii są już rozwiązaniami standardowymi.

inicjatywa wydajność energetyczna - pompa ciepła

Ta inicjatywa tworzy reguły dla ustalania i realizacji znaku wydajności energetycznej dla pomp ciepła. Klasa wydajności energetycznej modelu jest podawana według skali od ++ (bardzo wydajna) do -- (mniej wydajna).

„Aktywnie dla klimatu”

„Aktywnie dla klimatu” jest rozpoczętą w 2004 roku inicjatywą Ministerstwa Życia dla aktywnej ochrony klimatu i częścią austriackiej strategii klimatycznej. Celem jest szybkie i szerokie wprowadzenie na rynek przyjaznych dla klimatu technologii i usług.

„Środowisko areną”

Inicjatywa „Środowisko areną” umożliwia doświadczanie trwałości i wyjaśnia pomysły oraz technologie z najróżniejszych branż i obszarów codziennego życia. Odwiedzający mogą zbadać połączoną wiedzę, porównać i zrozumieć rozwiązania oraz wyciągnąć z tego konkretną korzyść dla życia codziennego.

Rynek pomp ciepła NRW

Rynek pracuje na wzrost popularności pomp ciepła, a studium potencjału geotermalnego oferuje użytkownikom bezpieczeństwo w planowaniu, jeżeli zechcą wykorzystać ciepło ziemi jako własne źródło energii w ogrodzie.

BWP – Federalne Stowarzyszenie Pomp Ciepła w Niemczech

BWP reprezentuje interesy całej branży pomp ciepła. Priorytetami BWP są poprawienie warunków ramowych, praca związana z public relations (PR) w dziedzinie pomp ciepła, tworzenie sieci oraz wymiany imprez specjalistycznych, zapewnienie jakości oraz certyfikacja pomp ciepła, znak jakości dla pomp ciepła, przedsiębiorstwa wykonujące odwierty i instalatorzy pomp ciepła.

Agencja KlimaHaus

Agencja KlimaHaus jest instytucją autonomicznej prowincji Bozen (Bolzano) odpowiedzialną za certyfikację energetyczną budynków, jak też za kształcenie i dalszy rozwój wszystkich współdziałających na tej arenie aktorów. Agencja certyfikowała w całych Włoszech ponad 5.000 budynków i organizowała kursy dla ponad 22.000 planistów. Agencja organizuje poza tym inicjatywy pod kątem uwrażliwiania społeczeństwa w zakresie wydajności energetycznej, trwałości i zmian klimatycznych. Agencja KlimaHaus uwrażliwia, informuje i wspiera transparentność wydajnego energetycznie oraz trwałego budownictwa.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomp Ciepła Austria

Stowarzyszenie na Rzecz Pomp Ciepła Austria (WPA) istniejące od 2012 roku obejmuje cały łańcuch tworzenia wartości w tej branży. Do jego głównych zadań zaliczają się między innymi połączenie i wzmocnienie branży, stworzenie lepszych warunków ramowych dla pomp ciepła, jak też zapewnianie jakości całego systemu pompy ciepła.

Zrzeszenie Pomp Ciepła Szwajcaria

Zrzeszenie Pomp Ciepła Szwajcaria (FWS) obejmuje wszystkie ważne organizacje i ugrupowania szwajcarskiego sektora pomp ciepła. Do centralnych celów FWS zaliczają się między innymi promocja pomp ciepła, stworzenie lepszych warunków ramowych dla pomp ciepła, jak też informowanie ważnych osób podejmujących decyzje (inwestorzy, instalatorzy, architekci, doradcy energetyczni itd.)

Partnerzy Fair Energy

Partnerzy Fair Energy angażują się w odpowiedzialne postępowanie z energią: przy tym oferują zrównoważone oraz trwałe technologie i wysokie standardy jakościowe, potencjał optymalizacji dla gospodarstw domowych i zakładów rolnych, jak też dla biznesu, przemysłu i obiektów użyteczności publicznej. A ten potencjał czerpiemy za pomocą nowoczesnych, aktualnych rozwiązań: ponieważ czujemy, że jest to fair wobec przyszłych generacji.

Sponsoring

Wspieramy aktywnie młodych sportowców i regionalne kluby w regionie Kufstein. Niezależnie od tego, czy są to piłkarze, saneczkarze, niepełnosprawni sportowcy, czy też dzieci z upośledzeniem – wspieramy ich chętnie, aby mieć wartościowy wkład w społeczeństwo.

Jako sportowego ambasadora marki Heliotherm Wärmepumpentechnik widzi odnoszącego międzynarodowe sukcesy saneczkarza Reinhard Egger, któremu udało się wraz ze swoim managerem Tobias Schiegl odnieść duże sukcesy.

 

Chętnie otrzymamy Państwa zapytanie dotyczące sponsoringu.