Absorber Element pompy ciepła

Bezpośrednie parowanie Proces poboru energii cieplnej

Ciepło Ziemi Ciepło Ziemi

CO2 Dwutlenek węgla

CO2-Sonda głębinowa CO2-Sonda głębinowa

CO2-Wymiennik ciepła Oddawanie energii

COP Współczynnik sprawności

CZYNNIK CHŁODNICZY Substanacja o niskiej temperaturze wrzenia

Efektywność Efektywność pompy ciepła

Erdkollektor Pętle miedzi chłodniczej

Gruntowa wodna pompa ciepła Wodna pompa ciepła

Gruntowe pompy ciepła Gruntowe pompy ciepła

Instalacja z pompą ciepła Instalacja z pompą ciepła

Koszty ogrzewania Koszty ogrzewania

Koszty operacyjne Koszty operacyjne

Moc grzewcza Moc grzewcza

Modulacja bezstopniowa (płynna) Technika modulacji

Ogrzewania płaszczyznowe Ułożenie przewodów grzejnych

Ogrzewanie ciepłem Ziemi Ogrzewanie ciepłem Ziemi

Ogrzewanie pompą ciepła Ogrzewanie pompą ciepła

Parametry sprawności Parametry sprawności

Parownik Wymiennik ciepła

Pompa ciepła Urządzenie grzewcze

Pompa ciepła do wody użytkowej Pompa ciepła do wody użytkowej

Pompa ciepła typu powietrze/woda Pompa ciepła typu powietrze/woda

Pompa ciepła typu solanka/woda Solankowa pompa ciepła

Pompa obiegowa Elektryczne pompy obiegowe

Roczne koszty ogrzewania Sumaryczne koszty ogrzewania

Roczny współczynnik wydajności JAZ

Solanka Roztwór solanki

Sonda gruntowa Sonda gruntowa

Sonda gruntowa Sonda gruntowa

Sprężarka Sprężarka

Studnia czerpna Studnia czerpna

SYSTEM ŚWIEŻEJ WODY UŻYTKOWEJ Higieniczny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

Technika dsi Elektroniczna regulacja obiegu czynnika roboczego

Temperatura zasilania Temperatura doprowadzona do instalacji grzewczej

Wiercenie sond Wiercenie sond

Wodna pompa ciepła Wodna pompa ciepła

Wydajność Sprawność pompy ciepła

Wymiennik ciepła Wymiennik ciepła

Zbiornik buforowy Buforowanie wody grzewczej

Znak jakości D-A-CH Pompy ciepła-znak jakości