SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Ciepło Ziemi

Ciepło Ziemi

Określenie ‘Ciepło Ziemi’ jest często używane w przypadku zastosowania pompy ciepła do celów grzewczych. Energia cieplna jest pobierana z podłoża za pomocą miedzianych pętli. Na tę energię składa się bezpośrednie promieniowanie słoneczne, energia dostarczana wraz z opadem itd.

Ciepło Ziemi (Geotermia) jest, poza energią Słońca, wiatru, wody oraz biomasy, piątym odnawialnym źródłem energii.  Kiedy mówimy o odnawialnych źródłach elektryczności oraz ciepła, często zapominamy się o geotermii, chociaż jest ona niewyczerpanym i przyjaznym środowisku źródłem energii. Jest to więc krok w kierunku przyszłości. Dwie ważne zalety wykorzystania ciepła Ziemi są oczywiste: Jest ono zasadniczo wszędzie dostępne, a co jeszcze ważniejsze, nie jest ono zależne ani od pory dnia i roku, ani od pływów morskich czy warunków pogodowych.

Sposoby pozyskiwania energii z ciepła ziemi:

To, jak można skorzystać z istniejącego ciepła Ziemi, zależy w decydującym stopniu od geologicznych uwarunkowań miejsca. Istnieją obszary o wysokiej i niskiej entalpii ciepła ziemi. Obszary o niskiej entalpii znajdują się w obszarach z geotermalnymi anomaliami: stosunkowo wysokie temperatury na małych głębokościach. Natomiast Europa Środkowa charakteryzuje się w całości obszarem o wysokiej entalpii. Również przy sposobie pozyskiwania energii rozróżnia się w zależności od głębokości: geotermię głębinową i geotermię płytką.

Geotermia płytka wykorzystuje ciepło Ziemi, które znajduje się na stosunkowo małej głębokości (to znaczy do 500 metrów). Tutaj panują temperatury do 40 stopni – bądź co bądź około 20 stopni powyżej średniej temperatury powierzchni. Te temperatury nie są odpowiednie do wykorzystania ich do produkcji energii elektrycznej. Dla celów ogrzewania geotermia płytka jest jednak korzystną ekologiczną alternatywą. Jak w takim razie pozyskuje się ciepło z płytszych warstw? Zazwyczaj stosowane są zamknięte podziemne systemy rur, w których cyrkuluje i podgrzewa się mieszanka wody i środka zapobiegającego zamarzaniu. Są tu też stosowane pale energetyczne z orurowaniem przystosowanym do wymiany ciepła.

W warstwach pomiędzy 500 a 2000 metrów głębokości, poprzez zastosowanie gruntowych sond ciepła, wykorzystywane są panujące tam temperatury (około 70 stopni). Ale istnieje też możliwość wypompowania gorącej wody termalnej bezpośrednio z ziemi. Parą powstającą poprzez obniżenie ciśnienia mogą być napędzane turbiny wykorzystywane do wytwarzania prądu. W obszarach z naturalną wodą głębinową mogą być wykorzystywane pęknięcia w podziemnych skałach za pomocą tak zwanego systemu Hot-Dry-Rock w celu podgrzewania zimnej wody. Za pomocą tego samego systemu można też wytwarzać w sposób ekologiczny energię elektryczną.

Perspektywy geotermii:

Ciepło Ziemi jest energią, którą udostępnia sama Ziemia. Jej wykorzystanie stanowi również na początku 21. stulecia techniczne wyzwanie. Jednak tego rozwoju nie można powstrzymać. Prawdopodobnie za kilka dziesięcioleci ciepło Ziemi będzie stanowiło istotną część zasilania w energię i poprzez to przyczyni się w decydujący sposób do przełomu na rynku energetycznym.