SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowym pompom ciepła poświęca się coraz więcej uwagi i miejsca przy projektowaniu obiektów mieszkalnych i przemysłowych, jako technologii wnoszącej wkład do przeobrażeń na rynku energii. 

Początki gruntowych pomp ciepła sięgają połowy XIX w., kiedy to Lord Kelvin wykazał, że do ogrzewania mogą służyć również maszyny chłodnicze. Pierwsze prototypy gruntowych pomp ciepła były używane od 1855 roku w Austrii do odzysku soli. W roku 1938 użyto w Szwajcarii gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku. W 1972 roku zastosowano w Niemczech pierwszą pompę ciepła z kolektorem gruntowym. Od tego czasu technologia ta jest bezustannie doskonalona. Od 1978 roku technologia gruntowych pomp ciepła jest ustawowo wspierana przez państwo.

Zaletami ogrzewania za pomocą gruntowych pomp ciepła s w pierwszym rzędzie niskie koszty eksploatacyjne i niewielka przestrzeń potrzebna do wykonania systemu. Uniezależnienie się od konwencjonalnych paliw czyni tę technologię przyjazną środowisku, a zarazem zorientowaną na przyszłość.

 

 

Zasada działania POMP CIEPŁA TYPU GRUNT/WODA

Przy tej technologii wykorzystywane są dla celów grzewczych fizyczne procesy odparowania i kondensacji. Punktem wyjściowym jest promieniowanie słoneczne zmagazynowane w podłożu. W naszych szerokościach ziemia ma także przy dużych mrozach na głębokościach od 80 centymetrów temperaturę powyżej 0 stopni Celsjusza. Pompy ciepła typu grunt/woda działają podobnie jak lodówka, przy czym oddawane ciepło jest wykorzystywane w celach grzewczych. Dlatego wiele systemów może być też wykorzystywane w lecie do chłodzenia.

Ciepło zmagazynowane w podłożu jest pobierane przez czynnik chłodniczy cyrkulujący w systemie, który się w ten sposób podgrzewa i transportuje tę energię cieplną od pompy ciepła typu grunt/woda do ogrzewania. Za pomocą kondensatora ciepło jest pobierane z nośnika ciepła. W sprężarce ciśnienie jest jeszcze bardziej podwyższane, także czynnik chłodniczy może być doprowadzony do wymiennika ciepła. Ogrzewanie domowe i woda użytkowa ogrzewają się, podczas gdy czynnik chłodniczy się ochładza. Następnie może być ponownie transportowany do pompy ciepła typu grunt/woda i obieg zaczyna się od nowa.

 

 

Rodzaje pomp ciepła typu grunt/woda

Przy sprężarkowych pompach ciepła wykorzystywana jest zasada ciepła odparowywania. Czynnik chłodniczy, cyrkulujący w obiegu przy zastosowaniu kondensatora i sprężarki, przybiera zamiennie stan skupienia na płynny i gazowy w jednym obiegu.

Przy absorpcyjnych pompach ciepła wykorzystywana jest zasada ciepła reakcji w mieszaninie dwóch cieczy lub gazów. W dwóch obiegach rozpuszczalnik jest rozpuszczony w czynniku chłodniczym.

Przy adsorpcyjnych pompach ciepła adsorbowany i desorbowany jest stały rozcieńczalnik (adsorbent) do czynnika chłodniczego, poprzez co pobierane jest z tego procesu i doprowadzane do niego ciepło. Adsorpcja i desorpcja następuje tu cyklicznie, ponieważ stały rozcieńczalnik nie może cyrkulować w obiegu.