SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Ogrzewanie ciepłem Ziemi

Ogrzewanie ciepłem Ziemi

Ogrzewanie za pomocą ciepła Ziemi polega na wykorzystaniu energii zgromadzonej w podłożu do celów ogrzewania pomieszczeń. Ciepło Ziemi jest źródłem odnawialnym, przyjaznym środowisku oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

 

Ogrzewanie ciepłem ziemi: sprowadzić ciepło ziemi do domu

W gruncie jest zmagazynowana energia w formie ciepła. Systemy ogrzewania ciepłem Ziemi to wykorzystują. Pracują zasadniczo jak lodówka - tylko na odwrót. Energia cieplna jest przenoszona z rezerwuaru (podłoża) poprzez gruntową sondę ciepła do mieszanki wodno-solankowej (nośnik ciepła) o temperaturze około 6 °C i oddawana jako ciepło wykorzystywane do ogrzewania. Podgrzana mieszanka solankowa jest kierowana do domu, a dokładniej mówiąc do pompy ciepła. Ta zawiera sprężony czynnik chłodniczy, związek o niskiej temperaturze wrzenia, który jest płynny ze względu na to, że jest on sprężony. Gdy środek chłodniczy pobierze ciepło solanki, to następuje jego parowanie, dodatkowo jest później ogrzewany przez sprężanie. Teraz może podgrzać wodę grzewczą.

Nowsze projekty sugerują zastosowanie dwutlenku węgla zamiast solanki jako nośnika ciepła (tak zwane sondy CO2), ponieważ w tym przypadku nie trzeba stosować pompy cyrkulacyjnej i są możliwe istotnie wyższe temperatury zasilania (do 90 °C) wody grzewczej.

Wykonanie gruntowych sond ciepła następuje na dwa sposoby: płytkie kolektory gruntowe są "wężownicami grzejnymi", wprowadzanymi na głębokość od jednego do półtora metra. Dzięki temu nie muszą być wykonywane niepotrzebne odwierty. Głębokie odwierty zapewniają bardziej stabilną pracę i wymagają mało powierzchni. Nieważne, na który wariant się Państwo zdecydujecie: Państwa portfel będzie w sposób dający się zauważyć oszczędzany dzięki ogrzewaniu ciepłem Ziemi.