SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Roczny współczynnik wydajności

Roczny współczynnik wydajności

Wielkość rocznego współczynnika wydajności jest ważnym kryterium dla oceny wydajności pompy ciepła. Jest to stosunek oddawanej w ciągu roku ilości energii cieplnej do ogrzewania pomieszczenia i przygotowania ciepłej wody w kWh oraz wymaganej do tego celu elektrycznej energii napędowej w kWh.