SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Sonda gruntowa

Sonda gruntowa

Gruntowe pompy ciepła dzielą się na dwa typy. Pierwszy rodzaj to kolektor płaski, który jest umieszczany na większej powierzchni lecz niezbyt głęboko pod powierzchnią gruntu. Drugi rodzaj to pionowe sondy gruntowe, które sięgają bardzo głęboko powierzchnię.

Sondy gruntowe mogą sięgać głębokości 100 metrów i wykorzystywać ciepło tam zgromadzone. Do wykonania sond są używane specjalne rury, które za pomocą krążacego w nich czynnika odbierają ciepło z podłoża i poprzez wymiennik ciepła przekazują je obiegowi chłodniczemu pompy ciepła.

 

Zalety kolektorów gruntowych:

Użycie kolektora gruntowego w technice grzewczej ma jedną istotną zaletę. Temperatura gruntu jest w przybliżeniu stała przez cały rok i z tego powodu jest możliwość pobierania ciepła z podłoża przez cały rok.