SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Temperatura zasilania

Temperatura zasilania

Temperatura zasilania jest to temperatura wody przepływającej do instalacji grzewczej. Wynosi ona w zależności od temperatury zewnętrznej w przypadku regulatorów ogrzewania sterowanych temperaturą zewnętrzną od 25 do 55 °C. Instalacje z ogrzewaniem powierzchniowym (podłogowym lub ściennym) charakteryzują się temperaturą od 25 do 40 °C. W przypadku instalacji ogrzewania bez mieszaczy ogrzewania temperatura zasilania jest równa temperaturze wody kotłowej.