SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy służy w instalacjach grzewczych do magazynowania wody grzewczej. Zbiorniki buforowe są stosowane do poprawy współczynnika sprawności, do lepszego wykorzystania taryf energii elektrycznej oraz do magazynowania pośredniego energii cieplnej. Zbiorniki buforowe mogą być eksploatowane bezciśnieniowo lub ciśnieniowo w instalacji ogrzewania.