SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Absorber

Element pompy ciepła

Absorber jest podzespołem, który pobiera ciepło z otoczenia i ciepło promieniowania i przekazywać je do nośnika ciepła.