SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
COP

COP

Chwilowy współczynnik sprawności (COP) pompy ciepła to stosunek mocy grzewczej do mocy napędowej pompy ciepła. Ulega on ciągłej zmianie podczas eksploatacji. 
Sprawność = QH / (Pel + Pdv) 
QH: Moc grzewcza pompy ciepła
Pel: Pobór energii elektrycznej przez sprężarkę 
Pdv: Moc niezbędna do pokonania teoretycznego oporu hydraulicznego wymiennika ciepła, obliczona ze strumienia objętościowego * różnica ciśnień na wlocie / wylocie wymiennika ciepła.