SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
CZYNNIK CHŁODNICZY

CZYNNIK CHŁODNICZY

Substancja o niskiej temperaturze wrzenia, która w procesie obiegu paruje na skutek pobierania ciepła, a następnie po oddaniu ciepła ponownie przechodzi w stan ciekły.