SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Efektywność

Efektywność pompy ciepła

Efektywność pompy ciepła jest wartością zmienną podczas pracy urządzenia.Żeby móc przyjrzeć się pracy instalacji z pompą ciepła, można przykładowo wziąć pod uwagę okres grzewczy i porównać ilość dostarczonej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej. Jeżeli ten okres będzie wynosił 1 rok, wtedy wynikiem naszych obliczeń będzie średnioroczny współczynnik wydajności (SCOP)

SCOP = Energia uzyskana/ Energia elektryczna
Energia uzyskana – Energia cieplna w kWh
Energia elektryczna – energia potrzebna do napędu pompy ciepła w kWh