SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Instalacja z pompą ciepła

Instalacja z pompą ciepła

Instalacja pompy ciepła składa się z jednostki pompy ciepła i instalacji źródła ciepła (np. kolektorów ziemnych, sond pionowych itp.), jak również z elementów techniki regulacyjnej, pompy cyrkulacyjnej instalacji ogrzewania, ewent. ze zbiornika buforowego oraz zbiornika (zasobnika) na ciepłą wodę użytkową.