SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Koszty ogrzewania

Koszty ogrzewania

Do kosztów ogrzewania instalacji grzewczej należą oprócz kosztów zużycia (kosztów związanych ze zużyciem) również koszty kapitałowe (koszty związane z kapitałem) oraz koszty eksploatacyjne (koszty związane z eksploatacją).