SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Koszty operacyjne

Koszty operacyjne

Koszty użytkowania to koszty, które powstają obok kosztów kapitałowych i zużycia dla np. instalacji centralnego ogrzewania. Dlatego są one nazywane kosztami operacyjnymi. Do tych kosztów zaliczamy koszty obsługi, nadzoru, przeglądów, jak również niezbędnych ubezpieczeń.