SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Moc grzewcza

Moc grzewcza

Moc grzewcza jest to użytkowe ciepło ogrzewania oddawane w określonym czasie (np. w ciągu godziny) przez urządzenie wytwarzające ciepło. Jest ona podawana w kilowatach (kW). Moc grzewcza musi odpowiadać co najmniej wartości zapotrzebowania budynku na ciepło.