SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Ogrzewania płaszczyznowe

Ogrzewania płaszczyznowe

W przypadku ogrzewania płaszczyznowego, rury grzejne układane są w podłodze (ogrz. podłogowe), w ścianie lub w stropie i wypełniane wodą grzewczą. Dzięki temu powstaje duża powierzchnia grzewcza, która wymaga niskich temperatur (30-35 °C) wody grzejnej. Prowadzi to do minimalnego zużycia energii, co obniża koszty ogrzewania.