SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Ogrzewanie pompą ciepła

Ogrzewanie pompą ciepła

Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła to instalacja w której woda grzewcza  o niższej temperaturze jest ogrzewana za pomocą sprężarki napędzanej elektrycznie. Pompy ciepła, obok użycia drewna i kolektorów słonecznych, są jedynym systemem grzewczym, który umożliwia produkcję ciepła wytwarzając przy tym niewiele CO2. Pompy ciepła obniżają zużycie paliw kopalnych i nie emitują żadnych szkodliwych gazów.

Rodzaje pomp ciepła:

Pompy ciepła wykorzystują między innymi ciepło zgromadzone w powietrzu, wodzie lub ziemi. Wykorzystanie tych źródeł ciepła stanowi różne techniczne wyzwania, dlatego przy ogrzewaniu pompami ciepła zastosowanie mają różne technologie.

Pompy ciepła typu powietrze/woda pobierają z powietrza w otoczeniu wymagane ciepło. Ten sposób uzyskania ciepła jest możliwy bez dużych nakładów pracy, ponieważ powietrze jest po prostu zasysane.

Jeśli do pozyskania ciepła mają być stosowane pompy ciepła typu woda/woda, to woda gruntowa musi być stale dostępna w odpowiedniej ilości oraz nadającej się do wykorzystania jakości.

Ciepło Ziemi może być wykorzystywane na dwa sposoby. Przy wykorzystaniu sond gruntowych pionowych, wiercone są odwierty w gruncie do głębokości kilkudziesięciu metrów. W przypadku kolektorów gruntowych poziomych około 20 cm pod granicą przemarzania przebiegają rury kolektora, czasami nawet o długości kilkuset metrów.