SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Parametry sprawności

Parametry sprawności

Porównanie parametrów sprawności należy przeprowadzać dla tych samych warunków pracy. Wg normy EN 255 stosuje się następujące oznaczenia:

 

  • "W" dla wody (water)
  • "B" dla solanki (brine)
  • "A" dla powietrza (air)

Sprawność idealnego procesu porównawczego (procesu Carnota) = T / (T-T0), gdzie:

T: Temperatura otoczenia, przy której następuje oddanie ciepła, w K T0: Temperatura otoczenia, przy której następuje pobór ciepła w K