SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Parownik

Parownik

Pod pojęciem parownika należy rozumieć wymiennik ciepła pompy ciepła. Ciepło z cieczy solankowej, powietrza, ziemi lub wód gruntowych jest w nim pobierane poprzez odparowanie czynnika roboczego.