SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Pompa ciepła do wody użytkowej

Pompa ciepła do wody użytkowej

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) następuje w większości gospodarstw domowych za pomocą oleju lub gazu. Interesującą alternatywę oferuje pompa ciepła do wody użytkowej w której wykorzystujemy zamiast tego energię elektryczną do napędu sprężarki. Dzięki specjalnemu czynnikowi roboczemu energia cieplna jest pobierana np. z otaczającego powietrza, wód gruntowych lub podłoża i używana do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania pomp ciepła jest prosta: doprowadzona energia cieplna służy najpierw do ogrzania czynnika chłodniczego, który paruje już przy niskich temperaturach. Powstająca para zostaje następnie sprężona, przez co wzrasta jej temperatura i jest gotowa do wykorzystania w celu ogrzewania.

Miarą wydajności pomp ciepła jest moc jednostkowa. Ta wartość określa stosunek między wymaganą energią elektryczną a uzyskaną za pomocą niej energią termiczną.

Wykorzystanie pomp ciepła w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej znacznie wzrasta w ostatnich latach. Ważnym powodem tego rozwoju jest to, że wydajne pompy ciepła cieszą się coraz większym dofinansowaniem ze strony państwa. Innymi dodatkowymi zaletami pomp ciepła są ich niezależność od importu ropy naftowej i gazu, stosunkowo niskie koszty nabycia i prosty montaż. Poza tym możliwość pracy z energią z odnawialnych źródeł oznacza, że przygotowanie ciepłej wody użytkowej może odbywać się w sposób neutralny dla klimatu.