SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Pompa ciepła typu powietrze/woda

Pompa ciepła typu powietrze/woda

Pompa ciepła typu powietrze/woda odzyskuje ciepło z powietrza i oddaje je w celu ogrzewania budynku. Ta metoda jest również nazywana metodą aerotermiczną. Instalacja powietrznej pompy ciepła jest możliwa wszędzie tam, gdzie jest wystarczająco miejsca oraz jest możliwość doprowadzenia elektryczności. Powietrzna pompa ciepła nie wymaga uzyskania pozwoleń na jej montaż.

CO warto wiedzieć o pompie typu powietrze/woda:

Przy pompach typu powietrze/woda rozróżnia się między systemami typu Kompakt i Split.

W przypadku systemów typu Kompakt, które istnieją w wersji z ustawieniem wewnętrznym, jak i z ustawieniem zewnętrznym, pompa ciepła i parownik znajdują się w jednej obudowie. Ponieważ jednostkowa pojemność cieplna powietrza jest niska, muszą zostać wykorzystane stosunkowo duże ilości powietrza. Przy systemach z ustawieniem wewnętrznym doprowadzenie i odprowadzenie powietrza następuje poprzez kanały powietrzne pompy ciepła. Dla systemów typu Kompakt ustawianych na zewnątrz, kanały powietrzne nie są potrzebne.

W przypadku systemów typu Split, odporna na pogodę jednostka zewnętrzna, instalowana jest w zależności od możliwości w różnych miejscach w obszarze zewnętrznym, podczas gdy jednostka wewnętrzna znajdzie swoje miejsce w pralni lub w piwnicy. Zawiera ona wymaganą hydraulikę, wymiennik ciepła, jak też pompę cyrkulacyjną.

W pompie ciepła typu powietrze/woda wentylator zasysa powietrze z otoczenia, które następnie dostaje się do parownika pompy ciepła. Zawarty w nim czynnik chłodniczy pobiera energię z powietrza i przez to rozgrzewa się, aż osiągnie swój punkt wrzenia i odparuje. Sprężarka pompy ciepła typu powietrze/woda spręża czynnik chłodniczy, poprzez co jego temperatura dodatkowo podwyższa się. Ciepło jest następnie przekazywane dalej poprzez wymiennik ciepła do wody użytkowej lub grzewczej. Schłodzony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym jest transportowany ponownie do parownika, gdzie obieg zaczyna się od nowa.