SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Pompa obiegowa

Pompa obiegowa

Pompa obiegowa (cyrkulacyjna) jest to elektrycznie napędzana pompa służąca do transportu wody grzewczej lub cieczy solankowej. Warunkiem stosowania zoptymalizowanych pomp obiegowych jest zrównoważenie hydrauliczne systemu.