SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Roczne koszty ogrzewania

Roczne koszty ogrzewania

Pod pojęciem roczne koszty ogrzewania należy rozumieć sumę wszystkich kosztów instalacji ogrzewania ponoszonych w ciągu roku. Zaliczają się do nich koszty energii elektrycznej, konserwacji i inne koszty dodatkowe, jak również koszty inwestycyjne związane z konserwacją, usługami kapitałowymi i amortyzacją.