SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Solanka

Solanka

Roztwór solankowy (glikolowy) jest to mieszanina wody i środka zapobiegającego zamarzaniu. Mieszanina ta jest stosowana w instalacjach pomp ciepła jako nośnik ciepła.