SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU:
Wiercenie sond

Wiercenie sond

Ciepło Ziemi może być pobierane z gruntu na dwa sposoby z gruntu – albo za pomocą kolektora płaskiego, albo sond pionowych. W przypadku użycia sond pionowych, należy przeprowadzić wiercenie. Zaletą sondy pionowej jest mała ilość miejsca, która jest potrzebna do jej wykonania. W przypadku wiercenia i instalacji sond pionowych należy przestrzegać wytycznych wykonawczych.

Czego należy przestrzegać przy odwiertach?

Należy uwzględnić kilka aspektów, jeżeli przy głębokich odwiertach ma być wykorzystywane ciepło Ziemi jako przyjazne dla środowiska źródło energii. Ważnym założeniem dla przeprowadzenia odwiertu ciepła ziemi, który musi oczywiście zostać przeprowadzony przez fachowe przedsiębiorstwo, jest dobry dostęp do miejsca odwiertu. W związku z zastosowaniem sondy, technika pozyskiwania ciepła ziemi ma zawsze przewagę wtedy, gdy nie ma wystarczającego miejsca dla kolektorów poziomych.

Aby ogrzewanie ciepłem ziemi mogło później dostarczyć też wymaganą energię, należy przed wykonaniem odwiertów w celu pozyskiwania ciepła Ziemi przeprowadzić ekspertyzę dotyczącą charakterystyki podłoża, ponieważ różne podłoża wykazują się różnym przewodnictwem ciepła.